ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ