ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
30/03/2021 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε νέα τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 30η  Μαρτίου 2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα έναρξης 10.00 π.μ και λήξη 11.00 π.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μπορούν να ψηφίσουν για το κατωτέρω θέμα και μέχρι την ώρα λήξης (11.00 π.μ) με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως ή του Προέδρου ή με προσωπικό μήνυμα στο τηλέφωνο της γραμματέως ( 6943999165 ).

  

ΘΕΜΑ 1ον

1.Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση για κοπές – κλαδέματα δένδρων στο Δ.Ευρώτα .

(Σχετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας , Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Συντήρησης πρασίνου πίνακας- φωτογραφίες) .

Εισηγητής : κ.Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ