ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
09/04/2021 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  09-04-2021  ημέρα Παρασκευή   και  ώρα  έναρξης  10:00  και  λήξη 14:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :Ψήφισμα  για  την λειτουργία  των Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση έως 31/12/2021 του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020)

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης  Ζαχαρίας- αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Συγκρότηση  επιτροπής  για  Ορειβατικά  Μονοπάτια

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την κατάργηση  νόμου  Αποστόλου  όσον  αφορά  την ΠΟΠ kalamata  olives.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης  Ζαχαρίας- αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τα έτη 2021 έως 2022 και καθορισμός  χώρων .

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός  εκπροσώπων  στη Γενική Συνέλευση  του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη  απόφασης  για  τον καθορισμό  αμοιβής  δικηγόρων  για  παράσταση, υπεράσπιση  και εκπροσώπηση  του  τέως  Αντιδημάρχου  Δήμου Ευρώτα  ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Σπάρτης

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο : <<Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025>>.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο : <<ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. (Α΄   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2021 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ>>

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο :  Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΝ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. GREEK CITRUS, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΜΕΣΑ ΜΠΑΣΤΑΣ», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής:κ. Φιφλής Δημήτριος  - αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ