ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
13/04/2021 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  13-04-2021  ημέρα Τρίτη   και  ώρα  έναρξης  19:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :Ψήφισμα  για  την λειτουργία  των Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την κατάργηση  νόμου  Αποστόλου  όσον  αφορά  την ΠΟΠ kalamata  olives.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης  Ζαχαρίας- αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : <<Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025>>.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  παραχώρηση  Ξενώνα  Γερακίου στην Περιφέρεια  για  τη λειτουργία  σχολής  υφαντικής  τέχνης

Εισηγητής: Μπούτσαλης Ζαχαρίας - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021 και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2021, Δήμου Ευρώτα. >>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης -αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Απόφαση  σχετικά  με  χρήση internet-banking στην Τράπεζα Πειραιώς

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη  απόφασης  για  τον καθορισμό  αμοιβής  δικηγόρων  για  παράσταση, υπεράσπιση  και εκπροσώπηση  του  τέως  Αντιδημάρχου  Δήμου Ευρώτα  ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Σπάρτης

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ