ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/05/2021

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
11/05/2021 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  11-05-2021  ημέρα Τρίτη   και  ώρα  έναρξης  19:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υφιστάμενη εγκατάσταση «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ» και στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Γεράκι της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΛΑΖΗ», επί της δημοτικής οδού Γερακίου - Μυρτιάς.

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο :  ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Δέσμευση κοινόχρηστου χώρου εντός σχεδίου πόλης Σκάλας, για την εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης, συνεπτυγμένου τύπου

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο :  ''Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου-Εξόδου Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» κοινότητας Σκάλας Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα"

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο :  «ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ διαμερίσματος συνολικού εμβαδού 75,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 114 -116 στην ΑΘΗΝΑ

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ