ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/06/2021 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-06-2021  ημέρα Παρασκευή   και  ώρα  έναρξης  20:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  «Έκδοση απόφασης σχετικά με την άσκηση αγωγών από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά ιδιοκτητών Σκάλας Λακωνίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο τεμάχιο 41 του αγροκτήματος Αφανιά- Κρεβατά»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ