ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/07/2021 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  12-07-2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  έναρξης  20:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Δασικοί Χάρτες

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ευρώτα στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αισθητικής Αρτιότητας του  καλλιτεχνικού έργου  των  προγόνων  του παπά Δημήτρη Παπαδημητρίου  και  του  οπλαρχηγού  Γιαννάκη Καραμπά.

 

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

ΘΕΜΑ 3ο :  «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)»

 Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Διακοπή κυκλοφορίας του δημοτικού δρόμου Γλυκόβρυση – Αγ. Ιωάννης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο :   Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε   στύλους ΔΕΔΔΗΕ. 

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Λήψη απόφασης  σχετικά  με   την αριθμ. 7/2021 Απόφαση Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με   την αριθμ. 8/2021 Απόφαση Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   - αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Συμμετοχή Δήμου Ευρώτα στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014- 2020» και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

 

Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ