ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/10/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 20/2021)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  25-10-2021  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 62/30-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/18664/30-09-2021, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Ανταλλαγή  ακινήτου  στο  ρυμοτομικό  σχέδιο  περιοχής ΑΦΑΝΙΑ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  Αντικατάσταση  μελών Διοικητικού συμβουλίου  του ΝΠΙΔ  με  την επωνυμία  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με  Γενική Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού –Κατοικιών  έτους 2021  και  διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών  Οικισμών Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός εκπροσώπων  του Δήμου στα  σχολικά  συμβούλια

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός  εκπροσώπων  και  αναπληρωματικών  για  το Δήμο Ευρώτα  στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση χρηματικού  βοηθήματος  σε  οικονομικά  αδύναμους  κάτοικους

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στην τράπεζα Eurobank στο όνομα του Δήμου Ευρώτα και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα με την από 14100/15-10-2021 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο : Συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με τις αγωγές στον Αφανιά – Κρεβατά Κοινότητας Σκάλας

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος – Δήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ