ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/11/2021 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  19-11-2021  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  έναρξης  18:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση ως επίσημης αργίας της 15ης Σεπτεμβρίου, ημέρας του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  –Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 14898/02-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Περί  Κάλυψης Δαπανών για  την υλοποίηση του προγράμματος «Η Ελλάδα Κατά  του Καρκίνου»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ΔΕΗ, παραλλαγές δικτύων»

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5οΧορήγηση χρηματικού  βοηθήματος  σε  οικονομικά  αδύναμους  κάτοικους

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ