ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/11/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  23-11-2021  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις τηςαριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και τηνΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση ως επίσημης αργίας της 15ης Σεπτεμβρίου, ημέρας του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  –Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο:«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 14898/02-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής:κ.Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Περί  Κάλυψης Δαπανών για  την υλοποίηση του προγράμματος «Η Ελλάδα Κατά  του Καρκίνου»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ΔΕΗ, παραλλαγές δικτύων»

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5οΧορήγηση χρηματικού  βοηθήματος  σε  οικονομικά  αδύναμους  κάτοικους

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 23η Νοεμβρίου 2021  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ