ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/12/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  20-12-2021  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης  για έγκριση  σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου Ευρώτα και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ευρώτα  στο δίκτυο των «100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων έως το 2030»

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  –Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας  αγορά  ακινήτου  εντός  ορίων της Κοινότητας Στεφανιάς  του Δήμου Ευρώτα  και Ορισμός Επιτροπής  κατά  το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 16509/01-12-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 17127/13-12-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Παράνομες εργασίες  στο χώρο  για  την εγκατάσταση  σκουπιδοεργοστασίου   στα «Ξηροκάμπια» ΤΚ Σκάλας. Λήψη απόφασης

Εισηγητής: κ. Κυλάκος Γεώργιος – δημοτικός σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή αιτήματος  προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  για  την καταπολέμηση  των  κουνουπιών  στην περιοχή Δήμου Ευρώτα, με ανάπτυξη  μηχανισμών επιτήρησης  και διαχείρισης  κρίσεων  σε θέματα  Υγείας  και πρόταση Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση  γραφείων  για  την αποδοτικότερη  λειτουργία  των δημοτικών  παρατάξεων  (καταλληλότερος  χώρος, εξοπλισμός γραφείων, γραμματειακή  υποστήριξη) κατά  άρθρο  73 παρ. 9  όπως  ισχύει.

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή  αιτήματος  προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  για  την μελέτη παράκαμψης ΣΚΑΛΑΣ.

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή αιτήματος  προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  για  την μελέτη  οριοθέτησης  Ποταμού Ευρώτα  και ανάδειξης  ως τμήματός του, στα  γεωγραφικά όρια  του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ψήφισμα – αίτηση προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  για  την αφαίρεση γραπτών συνθημάτων προπαγάνδας εγκληματικής οργάνωσης  σε ιδιοκτησία της που βρίσκεται  στα  γεωγραφικά  όρια του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Μαρουδάς Γεώργιος  – δημοτικός σύμβουλος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 20η Δεκεμβρίου 2021  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ