ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/02/2022 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 02/2022)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  01-02-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και  την  αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/τ.Β΄/21-1-2022) ΚΥΑ   , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς  με δολωματικούς ψεκασμούς  για  το έτος 2022

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση  της  κατηγορίας  κατάταξης  της αθλητικής  εγκατάστασης  του δημοτικού  γηπέδου Νιάτων

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση  Απόφασης Έγκρισης  Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου –Εξόδου  στην  υπό ίδρυση  εγκατάσταση  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» σε  γήπεδο  φερόμενης  ιδιοκτησίας Παπαγιαννόπουλου Θεόδωρου  του Νικολάου, που ευρίσκεται  εκτός  ορίων  του οικισμού Νιάτων  του Δήμου Ευρώτα  στη θέση ¨ΛΑΚΑ  ΘΕΟΔΟΣΗ» επί αγροτικής  οδού

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. , που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Απιδέας του Δήμου Ευρώτα στην θέση «Γεφυράκι» ή «Χαντάκια», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ. 04/2022 ΑΟΕ  του Δήμου Ευρώτα με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα  για τον έλεγχο  υλοποίησης  του προϋπολογισμού  οικ. Έτους  2021

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με τη Δημιουργία Καταφυγίου

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ανασυγκρότηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ  Δήμου Ευρώτα και ορισμός  προέδρου  και αντιπροέδρου

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»- και ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος »- και ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

Εισηγητής: κ. Κρητικάκου –Γκουβούση Αργυρώ  –Πρόεδρος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 01η Φεβρουαρίου  2022  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο Πρόεδρος

 

Πολολός Παναγιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ