ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
11/02/2022 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  11-02-2022  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα  έναρξης  18:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και  την  αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/τ.Β΄/21-1-2022) ΚΥΑ   , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με τη Δημιουργία Καταφυγίου

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήματος  της Δικηγόρου ΘΗΒΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΜ/ΔΣΑ 38150/ ΑΦΜ 939310812) για την χωροθέτηση  των συστημάτων  κάθετης  διαβαθμισμένης  συμπίεσης  απορριμμάτων  κάδων  στη Δημοτική Κοινότητα  Σκάλας

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος   –δημοτικός  σύμβουλος μειοψηφίας

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματική  Σύμβαση  με Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ της 29/5/2020  για  την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Δόμησης  και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα, έως το έτος 2022: Ενημέρωση  για  τα  ανατιθέμενα έργα, πιστοποιήσεις  έργων  κατά  άρθρο 7 της άνω Προγραμματικής, εκκρεμότητες  έργων  που έχουν ανατεθεί, Υπηρεσίες  και έργα  προς ανάθεση – λήψη αποφάσεων

Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος   –δημοτικός  σύμβουλος μειοψηφίας

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση  για  τις ατομικές  πράξεις  αναθέσεις  απευθείας, υπηρεσιών, εργασιών, προμηθειών, έργων  οικονομικών ετών 2020, 2021. Λήψη απόφασης για ενοποίηση  ομοειδών (έργα, προμήθειες, εργασίες) στη σύνταξη προϋπολογισμού 2022

Εισηγητής: κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα –δημοτική  σύμβουλος μειοψηφίας

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με ορισμό εκπροσώπων  για  συγκρότηση επιτροπής ναυαγίων ή άλλων πλοίων

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 11η Φεβρουαρίου  2022  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο Πρόεδρος

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ