ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/03/2022 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  29-03-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  19:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και  την  αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/τ.Β΄/21-1-2022) ΚΥΑ   , με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με την καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου-Υποκατάστημα Σπάρτης του ακινήτου του ΚΑΕΚ 301280808002

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος    –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση εφαρμογής ρυθμίσεων κυκλοφορίας  της αρ. 02/2022 μελέτης με τίτλο : «Προσωρινή σήμανση ασφάλειας κυκλοφορίας στην Δημοτική οδό Μυρτιάς – Γεράκι  για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑΣ»

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος    –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη  απόφασης για  Ορισμό μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων   και  λοιπών ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  έτους 2022

Εισηγητής: κ. Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ  Πρόεδρος «Ευρώτειος Πολιτεία»

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά  με ονοματοδοσία  γηπέδου  τένις Σκάλας

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  – Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ευρώτα και Gau-Algesheim και συγκρότησης επιτροπής για τον συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων της αδελφοποίησης

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  – Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο  σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. εμπ. 1526/7/11-02-2022 εισήγηση της  υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους  κατοίκους  σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. εμπ. 1652/9/15-02-2022 εισήγηση της  υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022 και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2022, Δήμου Ευρώτα. >>

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα περί λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ως «Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 29η Μαρτίου 2022  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ