ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/04/2022 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 06/2022)

 

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του Ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού  της  διάδοσής  του» (ΦΕΚ  55/11-03-2020) η  οποία  κυρώθηκε  με  το άρθρο  2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76)  και  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021  γ) την  με  υπ΄ αριθ.  Πρωτ.  643/69472/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της  χώρας.

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη  του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα  πραγματοποιηθεί  την 5η Απριλίου 2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00.

Η τηλεδιάσκεψη  θα  γίνει μέσω  της πλατφόρμας  τηλεδιάσκεψης zoom.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με την καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου-Υποκατάστημα Σπάρτης του ακινήτου του ΚΑΕΚ 301280808002

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος    –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση εφαρμογής ρυθμίσεων κυκλοφορίας  της αρ. 02/2022 μελέτης με τίτλο : «Προσωρινή σήμανση ασφάλειας κυκλοφορίας στην Δημοτική οδό Μυρτιάς – Γεράκι  για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑΣ»

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος    –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη  απόφασης για  Ορισμό μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων   και  λοιπών ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  έτους 2022

Εισηγητής: κ. Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ  Πρόεδρος «Ευρώτειος Πολιτεία»

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά  με ονοματοδοσία  γηπέδου  τένις Σκάλας

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  – Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αδελφοποίησης των Δήμων Ευρώτα και Gau-Algesheim και συγκρότησης επιτροπής για τον συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων της αδελφοποίησης

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  – Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο  σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. εμπ. 1526/7/11-02-2022 εισήγηση της  υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους  κατοίκους  σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. εμπ. 1652/9/15-02-2022 εισήγηση της  υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022 και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2022, Δήμου Ευρώτα. >>

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα περί λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ως «Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος

 

Πολολός Παναγιώτης