ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
17/05/2022 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 09/2022)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  17-05-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  20:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ. Β΄, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠΕΣ,

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 4781/27-04-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 4938/03-05-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά  αδύναμο κάτοικο σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. εμπιστ.  3999/47/18-04-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά  αδύναμο κάτοικο σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. εμπιστ.  4987/53/04-05-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, των προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 «Εκποίηση ακινήτων» του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981].

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε  στύλους ΔΕΔΔΗΕ και παραλλαγή δικτύου. 

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολολός Παναγιώτης