ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/06/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου 2022 έτους του Δήμου Ευρώτα, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 8/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου  πρακτικού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα΄΄.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της δικηγόρου Φωτάκου Αικατερίνης, σχετικά με την δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου στη θέση ΄΄ Προφήτης Ηλίας΄΄ στο Βλαχιώτη.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης».

 

ΘΕΜΑ 13οΛήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Εργασίες  επισκευής - αναβάθμισης αποδυτηρίων  γηπέδου Γλυκόβρυσης».

 

  ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου πρακτικού του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 15ο:   Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γερακίου» - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 16ο:   Λήψη απόφασης σχετικά με ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ