ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/07/2022 - 22:16
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  05-07-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ   και  ώρα  έναρξης  19:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 6256/31-05-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 6894/14-06-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 >> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 7487/24-06-2022 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Έκθεσης  εσόδων –εξόδων  Δ΄  Τριμήνου  για τον έλεγχο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου  ως μέλους της  επιτροπής της παρ. 1 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των  μητρώων αρρένων, ως  τροποποίηση της αριθμ. 03/2021 ΑΔΣ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση  σχετικά  με την Προγραμματική  Σύμβαση  με Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ της 29/5/2020  για  την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Δόμησης  και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα, έως το έτος 2022: για  τα  ανατιθέμενα έργα, πιστοποιήσεις  έργων  κατά  άρθρο 7 της άνω Προγραμματικής, εκκρεμότητες  έργων  που έχουν ανατεθεί, Υπηρεσίες  και έργα  προς ανάθεση – λήψη αποφάσεων

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ