ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/07/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 12η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση επικείμενων στο σχέδιο πόλεως Βλαχιώτη.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού για την προμήθεια λιπαντικών Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: <<Προμήθεια μηχανημάτων έργου>>.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια νέων απορριμματοφόρων Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 7ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ