ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
13/07/2022 - 17:46
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 26η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων  για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου».

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ