ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/08/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) και β) το ΦΕΚ 3004/Β/14.06.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5η  Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: <<Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δαφνίου>>- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση του έργου: <<Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Απιδιάς>> προϋπολογισμού 52.988,64 €.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων  για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου».

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της αριθμ. 131/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Κοινότητας Μυρτιάς>>.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ