ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
11/10/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 11η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την αποκατάσταση λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα ΄΄Ευρώτειος Πολιτεία΄΄.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Ιερού Ναού.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

 

                                     Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

                                        Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf