ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/10/2022 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 18/2022)

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-10-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  19:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός  εκπροσώπου  για  την συγκρότηση  πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης  του  επιχειρησιακού προγράμματος  διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και πρόληψης  δημιουργίας  νέων  αδέσποτων  ζώων

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση Απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου- Εξόδου  στην υφιστάμενη  εγκατάσταση  «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» και  στην υπό  ίδρυση  εγκατάσταση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ» σε  γήπεδο  φερόμενης  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   Ο.Ε.», που  ευρίσκεται  εκτός  σχεδίου  και  εκτός  των  ορίων  του οικισμού Γερακίου  του Δήμου Ευρώτα στη θέση  «Άγιος Βασίλειος»,  επί  αγροτικής  οδού.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Είσοδου – Εξόδου  στην υπό  ίδρυση  εγκατάσταση «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ»,  σε γήπεδο  φερόμενης  ιδιοκτησίας Μαντζαβράκου Ειρήνης του Μιχαήλ, που  ευρίσκεται  εκτός  ορίων  του οικισμού Μυρτιάς του Δήμου Ευρώτα  στην θέση «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» ή «ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ», επί  αγροτικής  οδού.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Παραλλαγή  δικτύου (μετατόπιση επιτόνου)

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Λήψη Απόφαση για την προσκύρωση οικοπεδικών εκτάσεων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό αρχικής ιδιοκτησίας (0702005)  στο Ο.Τ. 136 του ρυμοτομικού σχεδίου Βλαχιώτη.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη Απόφαση για την προσκύρωση οικοπεδικών εκτάσεων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό αρχικής ιδιοκτησίας (0718007)  στο Ο.Τ. 42 του ρυμοτομικού σχεδίου Βλαχιώτη.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό αρχικής ιδιοκτησίας (0406028) στα ΟΤ 107 & 108  της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο : Αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό αρχικής ιδιοκτησίας (010603)στο ΟΤ 69 της Πράξης Εφαρμογής Σκάλας και Πανηγυρίστρας.

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος   –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027  Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός ταμία ως  υπολόγου διαχειριστή για την πληρωμή έργου ΠΔΕ μέσω Τραπέζης Ελλάδος

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης Δήμου Ευρώτα σχετικά με την ακύρωση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που έλαβε  το Συμβούλιο της Επικρατείας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ. 62/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Ευρώτα και λήψη νέας απόφασης όσον αφορά στα μέλη της Επιτροπής

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα για τις ΑΠΕ κατόπιν των αποφάσεων των Κοινοτήτων ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ και ΝΙΑΤΩΝ

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Πολολός Παναγιώτης