ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/12/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ)το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 6η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  έτους 2022 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής   Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών».

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  παράταση μίσθωσης ακινήτων  Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  διαγραφή ποσού.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  ορισμό δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων βάση της αριθμ. 76/2022 Α.Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων βάση της αριθμ. 77/2022 Α.Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες για τη καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης