ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 22/2022

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/12/2022 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 22/2022)

Καλείστε  σε ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  163 παρ. 2  του Ν. 3463/2006 όπως  ισχύουν  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  20-12-2022  ημέρα Τρίτη   και  ώρα  έναρξης  18:30.

Η Ειδική συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  με  το  παρακάτω  μοναδικό  θέμα:

ΘΕΜΑ  1ο : Απόφαση  σχετικά  με  έγκριση  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων  χρήσης  έτους 2018  Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης  Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολολός Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 ΔΣ ΕΙΔΙΚΗ 2022 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf