ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 39Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2022 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 4088/Β/30.07.2022, καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 27η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ  : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και την σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023 Δήμου Ευρώτα.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ