ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 27Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2022 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ 27η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε  σε  Ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463 / 2006  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  27-12-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  20:00.

Η ειδική συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης (δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη) και η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)   με  το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2023 του Δήμου Ευρώτα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη μεικτή  συνεδρίαση    του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 27η Δεκεμβρίου 2022  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ