ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/02/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 389/Β'/28-01-2023), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 10η  Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2023 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Ευρώτα για το οικονομικό έτος  2023.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά μα επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση Α’ κατανομής έτους 2023, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΘΕΜΑ9ο :Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου πληρωμής δαπανών έτους 2023.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323020614380.pdf