ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/04/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 24η  Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων για χορήγηση βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 4890/03-04-2023 απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης δικηγόρου για εξώδικο ή μη συμβιβασμό.

  ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023.

 ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για την καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου- Υποκατάστημα Σπάρτης της υπ΄αριθμ. 78/2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Σπάρτης που αφορά διόρθωση αρχικής εγγραφής για το γεωτεμάχιο κείμενο στη θέση «Λάγιο» έκτασης 1.896,00 τ.μ. με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 300880114003/0/0 (Κ.Α.Ε.Κ.).

  ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για την καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου- Υποκατάστημα Σπάρτης της υπ΄αριθμ.19/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης που αφορά διόρθωση αρχικής εγγραφής για το ακίνητο με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 301285402004/0/0 (Κ.Α.Ε.Κ.).

  ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ <<Νικηφόρος Βρεττάκος>> για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

 ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<Αντικατάσταση- κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα>>.

 ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Ευρώτα (2022)>>.

 ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων – αποπεράτωση δημοτικών οδών περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Σκάλας>>.

 ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την Υποβολή αιτήσεως ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου περί προσδιορισμού τιμής μονάδος για την αποζημίωση των εμπλεκομένων ιδιοκτητών της υπ’ αριθμ. 1/2017 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης  και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη οδών και κοινοχρήστου χώρου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Σκάλας Δήμου Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας και συγκεκριμένα σε περιοχή που χωροθετείται βόρεια της Πλατείας Πηγών (με αρ. πρωτ. 32790/04-12-2017 της Δ/νσης ΤΥ, Χωροταξίας, ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης).

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 5661/20-04-2023 απόφασης Δημάρχου.

 

 

                                     Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

                                        Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

 

 

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ