ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/05/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 16η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση Β’ κατανομής έτους 2023, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: <<Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα- Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα>>.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου  του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους».

  ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023.

  ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ (2022)».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323051214040.pdf