ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/05/2023 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  συνεδρίαση   του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  23-05-2023  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:30, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών καταστάσεων  ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ χρήσεως 2018.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών καταστάσεων ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ χρήσεως 2019.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών καταστάσεων ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ χρήσεως 2020.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ χρήσεως 2021.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση ισολογισμού-οικονομικών καταστάσεων ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ χρήσεως 2021.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  της περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38609/ΕΞ 2023 για το χρονικό διάστημα  2023-2025 (τριετία ήτοι έως την 31.12.2025).

Β. Καθορισμός τιμήματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς σε χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έπειτα από δημοπρασία.

Γ. Καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έπειτα από δημοπρασία για τρία έτη.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Αγορά δικαιώματος  χρήσης Οικογενειακού τάφου σε Κοιμητήριο του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφές  χρεών τελών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Μεταφορά  χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση χρηματικού   βοηθήματος  σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Λύση σύμβασης  για  ακίνητο Περίπτερο  στην ΔΣ Σκάλας  ΔΕ Σκάλας  Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με μίσθωση μιας αίθουσας στην Κοινότητα  Περιστερίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Ευρώτα, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω λύσης της τελευταίας σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της αριθμ. 15/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Λήψη απόφασης  για  οικονομική  ενίσχυση  έτους  2023  στον Φιλαθλητικό Σύλλογο ΣΚΑΛΑΣ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για Οικονομική Ενίσχυση έτους 2023 στον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών – ΝΙΚΟΚΛΗΣ με  έδρα την Κάτω Γλυκόβρυσης

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για Οικονομική Ενίσχυση  στους ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου σχετικά με τοποθέτηση της προτομής Αχιλλέα Παπαδάκου στην πλατεία της Κοινότητας Μυρτιάς Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο : Απόφαση σχετικά με την οριστική παραχώρηση οικοπέδου εντός ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή ΑΦΑΝΙΑ της Κοινότητας Σκάλας

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της αριθμ. 4/17-05-2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σχετικά με την έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης του ακινήτου με κτηματολογικό με αριθμό (0206015) στο ΟΤ 10α της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της αριθμ. 8/2023 ΑΔΣ της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης

Εισηγητής: κ. Γκούβουση – Κρητικάκου Αργυρώ   –Πρόεδρος ΚΔΕΔΕ

ΘΕΜΑ 22ο: Σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΕΥΡΩΤΑ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Αποστολή για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση νησίδας πλησίον γηπέδου ΒΛΑΧΙΩΤΗ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ