ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
31/05/2023 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 7209/23- 05-2023 απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση σε υπάρχοντα μηχανήματα έργου».

  ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ.»

  ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση ακινήτου Κοινότητας Περιστερίου.

  ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση περιπτέρου Κοινότητας Σκάλας.

  ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323052612430.pdf