ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/06/2023 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  συνεδρίαση   του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  27-06-2023  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:30, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφές  χρεών τελών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Μεταφορά  χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 17/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου κατόπιν της  5/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου κατόπιν της αριθμ. 6/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  του έργου «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου  ποδοσφαίρου  σταδίου Βλαχιώτη»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υφιστάμενη εγκατάσταση «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ» και στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ.Α.Δ.)», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Νιάτων της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων του Δήμου Ευρώτα στην θέση «Κουρίστρα», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ ΓΕΡΑΚΙ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΕΥΡΩΤΑ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘEMA 11o:  Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Ευρώτα» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:  Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:  Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης Ξενώνα ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερονθρών

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Παροχή επιχορήγησης  στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΚΑΛΑΣ «ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ»

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Παροχή επιχορήγησης  στον ΣΥΛΛΟΓΟ Α.Σ.Κ.  ΑΡΗΣ  ΣΚΑΛΑΣ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Παροχή επιχορήγησης στο Σύλλογο Γυναικών Στεφανιάς

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ