ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
30/06/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού έτους 2019 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 του Δήμου Ευρώτα.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού έτους 2020 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020 του Δήμου Ευρώτα.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού έτους 2021 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021 του Δήμου Ευρώτα.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323062614170.pdf