ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
03/07/2023 - 14:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄),  καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 3η  Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ μόνο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλα Λακωνίας – Περιοχή Έργου»

 

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail: nikosz@eurota.gr.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμίας.

 

                                     Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

                                      

                                       Λυμπέρης  Παναγιώτης