ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/07/2023 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  συνεδρίαση   του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  24-07-2023  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού Δήμου Ευρώτα χρήσης 2019

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού Δήμου Ευρώτα χρήσης 2020

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού Δήμου Ευρώτα χρήσης 2021

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ