ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/07/2023 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  συνεδρίαση   του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  24-07-2023  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  έναρξης  20:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης  σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί στην Κοινότητα Γερακίου

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 09/2023 ΑΔΣ της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικά  με την 3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής: κ. Κρητικάκου –Γκουβούση Αργυρώ  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Νιάτων Λακωνίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Χορευτικό Όμιλο Σκάλας 

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Έλους  

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Παροχής επιχορήγησης  στον Σύλλογο  των Απανταχού Γραμμουσιωτών Λακωνίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή επιχορήγησης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στεφανιάς «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Αγορά δικαιώματος χρήσης Οικογενειακών  τάφων σε Κοιμητήριο  του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Επιστροφή ποσού από ΔΤ και ΤΑΠ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  ΤΚ ΚΡΟΚΕΩΝ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΝΗΣΙΔΑΣ  ΠΛΗΣΙΟΝ   ΓΗΠΕΔΟΥ  ΒΛΑΧΙΩΤΗ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της  αριθμ. 26/2023  ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά  με αναμόρφωση  προϋπολογισμού 2023

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ