ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/08/2023 - 14:04
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξώδικο ή μη συμβιβασμό.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού για προμήθεια λιπαντικών.

  ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 11242/9-8-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 11176/8-8-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 11175/8-8-2023 Απόφασης Δημάρχου.

 ΘΕΜΑ 9ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για προμήθεια ειδών καθαριότητας.

ΘΕΜΑ 10ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 11445/14-8-2023 Απόφασης Δημάρχου.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323082413060.pdf