ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/09/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

 

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 12η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού Ι Δικαιολογητικών και Οικονομικής Προσφοράς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ  5ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αρ.πρωτ.11326/10-08-23 αιτήσεως.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

  Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 22Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ.pdf