ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/12/2023 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄),  καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ. έως 14:30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o : «Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Δικηγόρου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου επί της από 22/03/2018 και με αριθμ. κατάθεσης 3/2018 ανακοπής ερημοδικίας του Δήμου Ευρώτα»

ΘΕΜΑ 2o : «Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Δικηγόρου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης  επί της από 30/05/2022 και με αριθμ. κατάθεσης ΕΜ. ΕΦ. 81/2022 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Ευρώτα κλπ και κατά της υπ΄αριθμ. 46/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης»

ΘΕΜΑ 3o : «Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Δικηγόρου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης  επί της από 06/06/2022 και με αριθμ. κατάθεσης ΕΜ. ΕΦ. 90/2022 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Ευρώτα κλπ και κατά της υπ΄αριθμ. 42/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης »

ΘΕΜΑ 4o :Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση Δ’ κατανομής έτους 2023, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

ΘΕΜΑ 5o : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023 έτους.

 

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail: oik.evr@gmail.com 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης Παναγιώτης