Περίληψη – μελέτη – διακήρυξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Ευρώτα»