Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης επιτροπής ποιότητας ζωής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/01/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την  21η  Ιανουαρίου 2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. στο γραφείο  του Δημαρχείου Βλαχώτη με τα κάτωθι  θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεων  επ’ αυτού:

  1.Λήψη απόφασης για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 Δήμου Ευρώτα Λακωνίας .

Εισηγητής : κ.Πρόεδρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ