6η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/02/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

6η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
22/02/2019 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σκάλα     22 –  02 –  2019 , Αριθ. πρωτ.: 2654

ΠΡΟΣ :

Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σάκκαρη Ιωάννα
κ. Τσιμπίδη Γεώργιο
κ. Μοίρα Ηλία
κ. Αθανασοπούλου Γεωργία
κ. Μαστρογιαννάκο Παναγιώτη
κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
      ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

       Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οι έτους 2019
Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επισκευή,   συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις  Δήμου Ευρώτα».
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ευρώτα για του οικ. Έτος 2019
Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2019 Δήμου Ευρώτα
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Ευρώτα».
Απόφαση σχετικά  με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση  της προμήθειας με τίτλο ‘’προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αποστράγγισης, στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΤΑ» της Τ.Κ. Έλους’’.
Απόφαση σχετικά  με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση  της εργασίας  με τίτλο «Δαπάνες συντήρησης επισκευής συστήματος επεξεργασίας νερού  Τ.Κ. Απιδιάς».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων Δ.Ε. Γερονθρών & Δ.Ε. Νιάτων
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συνημμένα