Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/03/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Σκάλα      08-  03 –  2019

Αριθ. πρωτ.: 3554

Τα Τακτικά Μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σάκκαρη Ιωάννα
κ. Τσιμπίδη Γεώργιο
κ. Μοίρα Ηλία
κ. Αθανασοπούλου Γεωργία
κ. Μαστρογιαννάκο Παναγιώτη
κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η  Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Απόφαση σχετικά με έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων  κοιμητηρίων  Δήμου Ευρώτα».
Απόφαση σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης οικισμού Φιλισίου».
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Φωτισμός πλατείας Τ.Κ. Ζαραφώνας»
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης»
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αλεποχωρίου»
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Απόφαση σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση  εκτέλεσης υπηρεσίας αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε Σκάλας
Απόφαση σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση  εκτέλεσης υπηρεσίας αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε Κροκεών
Απόφαση σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση  εκτέλεσης υπηρεσίας αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε Νιάτων
Απόφαση σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση  εκτέλεσης υπηρεσίας αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε Έλους
Απόφαση σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση  εκτέλεσης υπηρεσίας αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε Γερονθρών
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη