Κοινοποίηση διακήρυξης – περίληψης Διαγωνισμού του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗ 3.2-ΥΠΟΔ. 5, PDF icon ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗ 3.2- ΥΠΟΔ. 2
Παρατηρήσεις: 

Κοινοποίηση διακήρυξης – περίληψης Διαγωνισμού του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  με αριθμό συστήματος  70.800 και  στo  ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ :6Δ1Α7Λ1-1ΓΡ, η διακήρυξη και η περίληψη (ΑΔΑ: 6ΕΑΣ7Λ1-Ο8Λ) του διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη