Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Σκάλα      22-  03 –  2019

Αριθ. πρωτ.: 4311

Τα Τακτικά Μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σάκκαρη Ιωάννα
κ. Τσιμπίδη Γεώργιο
κ. Μοίρα Ηλία
κ. Αθανασοπούλου Γεωργία
κ. Μαστρογιαννάκο Παναγιώτη
κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η  Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Φωτισμός πλατείας Τ.Κ. Ζαραφώνας»
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Περί παρακολούθησης και σωστής της σύμβασης «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα»
Κατακύρωση πρακτικού μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Λεήμονα
 Κατακύρωση πρακτικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτων Δ.Ε Γερονθρών
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη