Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2019 - 15:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ” την 27η  Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

«Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ”.
Η  πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη