Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2019 - 15:30
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος  “ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 27η  Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΔ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ


1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτου που προσφέρθηκε
για αγορά προς το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, με
σκοπό  την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου στάθμευσης και
κτιρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Τοπική Κοινότητα Μυρτέας του Δήμου
Ευρώτα, καθορισμού της μέγιστης τιμής εκκίνησης  της μειοδοτικής
δημοπρασίας και ορισμός τόπου και χρόνου διεξαγωγής δημοπρασίας.

Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη