Πρόσκληση στην 10η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/03/2019 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 10η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

«Πρόσκληση στην 10η  κατεπείγουσα συνεδρίαση » (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως  ισχύουν σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 22-03-2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συλλυπητήριο ψήφισμα  για τον εκλιπόντα Πρόεδρο της ΤΚ Γερακίου Κούρλα Δημήτριο του Ιωάννη

O λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα είναι επειδή στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του πρώην Προέδρου της ΤΚ  Γερακίου, Κούρλα Δημήτριου του Ιωάννη, θα  πρέπει με απόφασή μας  να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και να αποδώσουμε φόρο  τιμής  στον εκλιπών που ασχολήθηκε  έντιμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε σε αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ