Πρόσκληση στην 11η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/03/2019 - 02:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 11η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

«Πρόσκληση στην 11η  κατεπείγουσα συνεδρίαση » (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως  ισχύουν σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 26-03-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 02:00 μμ, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συλλυπητήριο ψήφισμα  για τον εκλιπόντα πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκο Δημήτριο του Αναστασίου

O λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα είναι επειδή στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκου Δημήτριου του Αναστασίου, θα  πρέπει με απόφασή μας  να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και να αποδώσουμε φόρο  τιμής  στον εκλιπών που ασχολήθηκε  έντιμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε σε αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ